sertifikat - климатици  в Пловдив, Сопот, Карлово, Пирдоп и региона

Xладилни камери

"Висто Клима" ЕООД извършва проектиране, изпълнение и поддръжка на хладилни камери за шоково замразяване на хранителни продукти и водоохлаждащи агрегати.

"Висто Клима" ЕООД предлага всички резервни части, необходими за ремонт и сервизно поддържане на хладилна и климатична техника.

Фирмата и персоналът са сертифицирани за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

Фирмата е сертифицирана и от Национален инсталационен съюз, Сертификат №10299/2010г. за извършаване на дейности по отопление, вентилация, климатична и хладилна техника, електротехника и автоматика, газоснабдяване и водоснабдяване.

За повече информация се свържете с нас.