За Висто Клима ЕООД

"Висто Клима" ЕООД, гр. Карлово е основана през 2006 г. Основната ни дейност се състои в разработка, доставка, монтаж и поддръжка на хладилни и климатични инсталации за промишления, търговския и битов сектор.

"Висто Клима" ЕООД предлага пълната гама конвенционални и инверторни климатици Fujitsu General, Daikin, Fuji Electric, York и GREE. Фирмата е официален дистрибутор на "Булклима" ЕООД, "Атаро Клима" ЕООД и "Темпекс" ЕООД за районите на градовете Пловдив, Сопот, Карлово, Хисар, Калофер, Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар, Мирково и др.

Друг обект на нашата дейност са проектирането, изпълнението и поддръжката на хладилни камери за шоково замразяване на хранителни продукти и водоохлаждащи агрегати.

Фирмата и персоналът са сертифицирани за извършване и монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове, съгласно чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с чл. 5(3) на Регламент (ЕО) 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 г., приета с ПМС 336/23.12.2008г. Документът за правоспособност - сертификат номер 036 от 08.03.2011 г. от Българска браншова камара по машиностроене - дава право за извършване на дейности в страните от Европейския Съюз.

Фирмата е сертифицирана и от Национален инсталационен съюз, Сертификат №10299/2010 г. за извършване на дейности по отопление, вентилация, климатична и хладилна техника, електротехника и автоматика, газоснабдяване и водоснабдяване. Разполагаме с всички резервни части, необходими за ремонт и сервизно поддържане на хладилна и климатична техника. Държим на качеството и поемаме гаранционен и извънгаранционен сервиз.

нашите партньори